Registre del pare, mare o tutor legal

Els formats d'arxiu acceptats són: .PDF, .JPEG, .PNG i .GIF